Naši zákazníci sú s nami spokojní

Aj v tomto roku sme realizovali prieskum spokojnosti medzi našimi zákazníkmi.

Oslovili sme renomovanú nezávislú prieskumnú agentúru 2muse, aby nám pomohla odmerať spokojnosť našich zákazníkov a porovnala nás so slovenskou konkurenciou.

Všetci vieme, že uplynulý rok 2022 bol v energetike mimoriadne hektický a náročný a to pre všetkých dodávateľov nielen na Slovensku, ale v celej Európe. Každé zvyšovanie cien vnímajú zákazníci prirodzene negatívne a o to dôležitejšia je komunikácia a služby dodávateľa.

Aj výsledky meraní z okolitých trhov napríklad regulačnými orgánmi alebo odbornými združeniami hovoria o celkovom poklese spokojnosti zákazníkov v porovnaní s minulými rokmi. Preto sme boli aj my zvedaví, ako sa tieto trendy prejavia na našich číslach.

Čo sme hodnotili?

Naše otázky sme smerovali nielen na všeobecné hodnotenie spokojnosti so značkou, ale aj na špecifické hodnotenie 7 oblastí služieb, ktoré naši zákazníci najviac využívajú alebo ich ovplyvňujú. Tradične sa jedná najmä o služby obchodu, podpory zákazníkom, klientsku zónu či komunikáciu firmy. V každej z týchto oblastí sme sa pýtali špecificky na spokojnosť zákazníka a hľadali sme inšpirácie na zlepšenia.

 

 

Naši zákazníci nadpriemerne ohodnotili našu energiu

Aké ukazovatele sme využili

V spolupráci s agentúrou 2muse sme prieskum vyhodnotili v troch rôznych parametroch, ktoré sú bežné pri skúmaní spokojnosti zákazníkov. Prvým je ukazovateľ založený na metodike prieskumnej agentúry tzv eM index, potom je asi najrozšírenejší parameter s názvom Net Promoter Score (NPS). Ten býva veľmi často využívaný, no jeho výpovedná hodnota je skôr orientačná a mala by vypovedať o budúcom raste firmy. Pozitívom je najmä rozšírené použitie a dobrá vzájomná porovnateľnosť. A posledným je najšpecifickejší ukazovateľ pod názvom Customer Satisfaction Index (CSI), ktorý je najšpecifickejší a ide najviac do hĺbky.

Net Promoter Score (NPS)

Pri vyhodnotení NPS sme položili jednoduchú otázku: „Na základe vašich skúseností so značkou ELGAS, aká je pravdepodobnosť, že by ste nás odporučili vaším priateľom a známym? Uveďte na škále od 0 po 10, kde 0 znamená určite by som neodporučil/a a 10 určite by som odporučil/a.“ Výsledná hodnota NPS sa pohybuje na 200-bodovej škále od „-100“ do „100“, všetky hodnoty nad „0“ sú pozitívne = indikujú, že spoločnosť má viac priaznivcov ako kritikov. Čím je číslo vyššie, tým je vyššia spokojnosť zákazníkov.

Výsledok nás potešil

Práve v prípade NPS sme boli zvedaví, ako sme obstáli v konkurencii. Potvrdilo sa, že aj zákazníci na Slovensku vnímali negatívnu situáciu na trhu s energiami a tento sentiment sa preniesol do hodnotenia. V porovnaní s minulým rokom priemerná spokojnosť s dodávateľmi energií na našom trhu poklesla a miernemu poklesu sa nevyhli ani naše čísla. No teší nás, že podľa výsledkov prieskumu máme zákazníkov spokojnejších ako je celkový slovenský priemer.

Vieme, kde pridať

Výsledky prieskumu nám priniesli veľmi konkrétne odporúčania zo strany zákazníkov, kde očakávajú naše zlepšenia. Teší nás, že respondenti boli úprimní a dávali nám nielen spätnú väzbu vo forme číselného hodnotenia, ale formulovali aj jasné očakávania či nápady, ako by si predstavovali zvýšiť kvalitu služieb. S kolegami sme si podelili úlohy a budeme intenzívne pracovať na tom, aby ste nemali žiadny problém spojiť sa s nami kedykoľvek to bude treba a vaše požiadavky boli vybavené ešte rýchlejšie ako doposiaľ. Výsledky jasne ukazujú, že predovšetkým individuálna komunikácia je tou najdôležitejšou oblasťou, ktorá má najväčší vplyv na spokojnosť zákazníka.

Zistite viac o energiách

Kompenzácie firmám až do septembra

Vláda predĺžila poskytnutie kompenzácií firmám na zvýšené náklady za elektrinu a plyn až do septembra.

SPOT od začiatku roka výrazne šetrí náklady

Produkt SPOT od ELGAS-u prináša skvelú cenu za energie a k tomu veľa ďalších výhod. Osloboďte sa a pridajte sa k našim spokojným zákazníkom.

Ako sa bude vyvíjať cena plynu?

Aktuálny vývoj na spotových trhoch s plynom je veľmi priaznivý a nie je zatiaľ dôvod na úvahy na odchod z neho.

Naša férová ponuka pre podnikateľov

Stabilita

Stabilita

Viac než 10-ročné skúsenosti na trhu a preverená stabilita zabezpečia kontinuálne dodávky energie, na ktoré sa môžu naši klienti spoľahnúť.

Výhodná cena

Výhodná cena

Dlhoročné skúsenosti a flexibilná štruktúra firmy nám umožňujú ponúknuť služby za výhodnejšie ceny.

Úspora energie

Úspora energie

Naše služby vám prinesú reálnu výhodu v podobe ušetrenej energie a v konečnom dôsledku aj v úspore firemných nákladov.

Ľudskosť

Ľudskosť

Vyznávame individuálny prístup k zákazníkom. U nás sa rozprávate s konkrétnym človekom, ktorý vás vypočuje a snaží sa vám pomôcť.