Energia na mieru

Každé podnikanie má svoje špecifiká. Rôzne spôsoby prevádzkovania, sezónnosť v spotrebe, náročnosť na spotrebu energie a ďalšie dôležité atribúty majú významný vplyv na nároky súvisiace so zabezpečením spoľahlivej dodávky energie za čo najnižšie ceny. Máme bohaté skúsenosti z rôznych odvetví, z výroby i služieb. Od klientov patriacich medzi najväčších spotrebiteľov energie až po malé kaviarne či dielne.

ELGAS bol prvý dodávateľ na Slovensku, ktorý priniesol možnosť dodania oboch komodít – elektrickej energie aj zemného plynu. Zákazníkom, ktorí sa rozhodli odoberať od nás obe energie, ponúkame navyše mimoriadne zvýhodnenie.

Naučili sme sa, že najdôležitejšie je počúvať vás a potom v diskusii hľadať tie najlepšie riešenia, ktoré vám vo výsledku prinesú férovú ponuku. Takú, ktorá bude nielen s dobrou cenou, ale aj s korektnými podmienkami na dodávku energie. Zmluvy robia priateľov, a preto sa snažíme, aby boli vyvážené a obojstranne výhodné. A potom je tu aj množstvo špeciálnych možností na spoluprácu ako výkup elektriny z vášho zdroja alebo poskytnutie jeho disponibilného výkonu na potreby regulácie.