OPTImalizujte náklady

Prinášame vám novú službu na optimalizáciu nákladov na elektrinu. Vyčíslime vám možné úspory a pomôžeme vám ich dosiahnuť.

Vysvetlíme vám ako porozumieť jednotlivým položkám faktúry vo vzťahu k vášmu spôsobu používania elektriny. Odhalíme spoločne kritické miesta a vyčíslime vám možné úspory, aké by ste vedeli dosiahnuť prijatím jednoduchých administratívnych opatrení ako aj realizáciou efektívnych technických opatrení. Toto všetko vám dnes ponúkame vo forme produktu OPTIbasic.

A keďže každá snaha o dosiahnutie cieľa by mala byť meraná, ponúkame vám možnosť ako prostredníctvom služby OPTIplus môžete efektívne merať úspešnosť prijatých opatrení.

Viac o výhodách našich nových produktov OPTIbasic a OPTIplus sa dozviete na našich stránkach.