Nový produkt na nákup energie

ELGAS prináša nový produkt na dodávku energie pre SME segment pod názvom produkt INDEX. Klient má možnosť nakupovať elektrinu a plyn so zohľadnením aktuálnej trhovej ceny a definovaním fixnej prirážky po celú dobu trvania zmluvy. Naviac si nákup potrebnej energie vie rozdeliť na niekoľko celkov tzv. tranží počas roka. Výsledkom je transparentný nákupný model umožňujúci nakupovať energie za aktuálne ceny a dosiahnuť tak výrazné úspory nákladov najmä v súvislosti s aktuálne mimoriadne výhodnými cenami energií v dôsledku korona krízy. Samozrejme tento produkt má aj ďalšie výhody oproti tradičnej forme predaja, ktoré ho robia vďaka našej obchodnej podpore atraktívnym aj pre klientov bez veľkých skúseností s energetickým manažmentom.

Bližšie informácie vám radi poskytneme telefonicky na: +421 910 915 355 pre západné Slovensko + Banskobystrický kraj, +421 910 156 499 pre východné Slovensko + Žilinský kraj.