Ekologicky zodpovedne

Uvedomujeme si, že energetika je sektor, ktorý sa významným spôsobom podieľa na dopadoch na životné prostredie. V minulosti patrila medzi najväčších producentov znečistenia, dnes reprezentuje najmä veľkú výzvu v podobe zavádzania ekologicky vysokoúčinných technológií. Tie dokážu výrazným spôsobom znížiť negatívne dôsledky výroby energie a do popredia sa dostávajú ekologické a pritom ekonomicky efektívne zdroje.

V skupine GGE, do ktorej patrí aj ELGAS, prevádzkujeme úspešne zmodernizovanú výrobu tepla a elektriny prostredníctvom využitia kogeneračných jednotiek a technológii na spaľovanie biomasy. V štyroch mestách na Slovensku – Považská Bystrica, Snina, Želiezovce a v MČ Devínska Nová Ves v Bratislave – sa tak snažíme prispieť k zlepšeniu mikroklímy a zároveň udržať vysoký komfort dodávok energií pre klientov v spádovej oblasti. V roku 2019 sme v našich elektrárňach vyprodukovali 215 GWh zelenej energie a stali sme sa tak jedným z jej významných producentov na Slovensku.

Ekologická energetická spoločnosť ELGAS

No nie je to len o tom, ako energiu vyrábame. My sami sa snažíme byť ekologickí v tom ako v našich spoločnostiach žijeme a pracujeme. Elektronizáciou našich procesov minimalizujeme tlač dokumentácie na nevyhnutné minimum, čo sa napríklad prejavuje aj zasielaním elektrických faktúr. Rovnako tak v mnohých potrebných úkonoch zo strany našich klientov akceptujeme elektronickú e-mailovú komunikáciu.

V našich prevádzkach dôsledne dbáme na separáciu odpadu a jeho bezpečnú likvidáciu. Či sa jedná o kanceláriu, alebo priamo prevádzku výroby, rešpektujeme platnú legislatívu a tam kde je to možné, ideme aj nad jej rámec. Lebo vieme, že ako si to spravíme, tak budeme žiť my i generácie, ktoré prídu po nás.

V ponuke ELGASu nájdete aj zelenú energiu, ktorá je pôvodom z obnoviteľných zdrojov.