Turbulentná situácia na trhu s energiami zvyšuje dôležitosť výberu dodávateľa so silným finančným zázemím

Kritériom pre výbere dodávateľa energií pre firmy by preto okrem cenovej ponuky mala byť aj stabilita a zázemie silnej materskej spoločnosti.

Bratislava, 1. októbra 2021 – Prudký nárast cien za dodávku elektriny a plynu na burzách v uplynulých mesiacoch, na ktorý zatiaľ európske vlády nenašli odpoveď, si už vyžiadal prvé straty aj na strane dodávateľov – svoju činnosť ukončili viaceré spoločnosti vo Veľkej Británii aj v Nemecku, ale aj na Slovensku. Aj napriek tomu nemusia slovenskí zákazníci z radov firiem rezignovať na výhodnú ponuku dodávky energií – pri výbere nového dodávateľa by sa však okrem cenovej ponuky a zmluvných podmienok mali zaujímať aj o stabilitu a finančné zázemie dodávateľa.

V dnešnej situácii je silné a stabilné zázemie dodávateľa absolútna nevyhnutnosť, iba tak totiž dokáže dodávateľ poskytnúť svojim firemným zákazníkom garancie, že ustojí aj súčasné turbulencie na trhu a zabezpečí im spoľahlivé dodávky energií za dohodnutú cenu,“ hovorí riaditeľka spoločnosti ELGAS Slovensko Jiřina Hinnerová.

Spoločnosť ELGAS je stabilnou súčasťou skupiny GGE, vlastnenej britským investičným fondom Infracapital, ktorý je súčasťou globálnej finančno-poisťovacej skupiny M&G. Len Infracapital spravuje aktíva za viac ako 4,5 miliardy libier. Z pohľadu garancie cien počas celej platnosti zmluvy je pre zákazníkov výhoda, že ELGAS disponuje vlastnou výrobou elektrickej energie a obchodovanie s energiami si zabezpečuje cez vlastné tradingové oddelenie.

Naše know-how využívame na optimalizáciu pomerov medzi jednotlivými typmi nákupov tak, aby sme udržiavali primerané riziko pri otvorenej pozícii a očakávanému vývoju na trhu. Aktuálny vývoj cien nás však zároveň núti byť prezieravými a všetky transakcie prechádzajú dôkladnou risk analýzou. Predpokladáme že viacero subjektov na trhu môže mať finančné problémy práve z dôvodu otvorených pozícií. V ELGAS-e preferujeme skôr konzervatívny prístup s nižšou mierou rizika, ktorý zákazníkovi prináša garanciu stabilných cien a spoľahlivosti a našej spoločnosti finančnú stabilitu,“ vysvetľuje Jiřina Hinnerová.

Rast cien elektriny a plynu na burzách spôsobuje, že mnohí, aj skutočné veľkí priemyselní odberatelia vyčkávajú s podpisom zmluvy na ďalšie obdobie, keďže doposiaľ veria v pokles cien do konca roka. Pritom enormný nárast cien energií v niektorých priemyselných odvetviach môže pre mnohé firmy predstavovať vážne riziko ich konkurencieschopnosti a teda aj prežitia na trhu. „Takýmto klientom preto odporúčame minimalizovať riziko a nakúpiť aspoň časť energií okamžite, keďže všetky ukazovatele naznačujú, že do konca roka budú ceny elektriny a plynu rásť,“ približuje Jiřina Hinnerová.

situacia na trhu s energiou

V tendroch na dodávku energií pre veľkých zákazníkov sa často objavujú aj ponuky, ktoré sú pod aktuálnou úrovňou burzových cien.. Dôvodom môže byť výhodný nákup v čase nižších cien, ale aj špekulatívne obchodovanie. „To sa deje vtedy, ak dodávatelia zazmluvnia zákazníkov pri nižších cenách bez realizácie nákupu v čase vzniku záväzku a spoliehajú sa na nákup za nižšie ceny pred obdobím dodávky resp. počas nej. Trh však hrá natoľko významne proti tejto pozícii, že niektorí hráči môžu mať potom vážne finančné problémy, ktoré v niektorých prípadoch končia bankrotom celej spoločnosti, ako vidíme aktuálne vo Veľkej Británii či Nemecku, ale i v Českej republike. Navyše, začína sa stávať, že dodávatelia v týchto krajinách odmietajú nových zákazníkov práve pre celkovú nestabilitu na trhu spôsobenú rastom cien. Zákazníkov preto nabádame k obozretnosti a okrem porovnávania cenových ponúk aj k preverovaniu finančnej stability dodávateľov energií, aby sa nestali obeťou takejto súhry negatívnych okolností,“ uzatvára J. Hinnerová.

Spoločnosť ELGAS sa už viac ako dekádu špecializuje na dodávku elektriny a plynu firmám, podnikateľom a organizáciám, preto má bohaté skúsenosti s nastavením optimálneho spôsobu nákupu takmer pre všetky typy biznisov. „Vzhľadom k aktuálnej situácii ponúkame firemným zákazníkom, ktorí sa dostali do situácie, že pre nich začínajú platiť pravidlá dodávateľa poslednej inštancie po ukončení pôsobenia ich dodávateľa na trhu, možnosť zazmluvniť si za výhodných podmienok dodávky elektriny a plynu,“ dodáva J. Hinnerová. ELGAS ponúka súčinnosť pri zabezpečení plynulého prechodu a garantuje dodávky za dohodnutých podmienok počas celého zmluvného obdobia bez narušenia prevádzky zákazníka.

ELGAS, s. r. o., člen skupiny GGE, obchoduje a dodáva elektrickú energiu a zemný plyn vrátane podporných služieb klientom na slovenskom trhu už od roku 2007. Spoločnosť ELGAS je tretím najväčším dodávateľom plynu pre priemysel, firmy a podniky, pričom v roku 2020 dodala zákazníkom 0,6 TWh elektrickej energie a 3,8 TWh plynu.

Skupina GGE, založená v roku 2007, je s ročnými tržbami na úrovni 300 miliónov eur, jednou z rýchlo rastúcich energetických spoločností v strednej a východnej Európe. Viac ako 20 spoločností patriacich do skupiny GGE zastrešujú celý energetický cyklus – od dodávky paliva pre výrobu energií, cez výrobu a distribúciu energií, prevádzku a údržbu zariadení na výrobu energie. Skupina GGE je aktívna aj na zahraničných trhoch, napríklad v Poľsku, kde od roku 2017 vlastní DUON – jednotku v dodávke skvapalneného zemného plynu.

Od roku 2015 je strategickým investorom v GGE britský investičný fond Infracapital, ktorý je súčasťou globálnej finančno-poisťovacej skupiny M&G. Toto strategické partnerstvo prinieslo klientom GGE okrem garancie stability a spoľahlivosti aj finančné zázemie umožňujúce ďalší rast v regióne strednej Európy. Investičný fond Infracapital využíva zdroje spoločnosti M&G Plc, ktorá spravuje aktíva vo výške viac ako 341 miliárd GBP, pričom do Infracapitalu investovala 1,2 miliardy GBP.