Rozhodnutie ÚRSO o cenách elektriny

10. novembra rozhodol ÚRSO o nových cenách za dodávku elektriny pre našich zraniteľných odberateľov domácnosti a malé podniky. Rozhodnutie budú čoskoro nasledovať aj cenníky platné od 1. 1. 2021.