Rok 2019 bol pre ELGAS úspešný

Na základe účtovnej závierky za rok 2019 a správy nezávislého audítora PWC, spoločnosť ELGAS dosiahla za rok 2019 zisk 4,313 mil eur. Oproti strate 3,2 mil eur v roku 2018 sa jedná o výrazne pozitívne ozdravenie hospodárenia spoločnosti. ELGAS v uplynulom roku konsolidoval svoje aktivity a revidoval výdavky v súlade s novou stratégiou, vdaka čomu sme dokázali nielen znížiť náklady, ale i ozdraviť ich vnútornú štruktúru.

Celkovo spoločnosť ELGAS predala za uplynulý rok 3,8 TWh energie, z čoho bolo 3,2 TWh zemného plynu a 0,6 TWh  elektrickej energie. Dlhodobo sa  sústredíme najmä na dodávky energií podnikateľskému sektoru, kde dokážeme klientom pripraviť atraktívne ponuky, navyše bonifikované v prípade duálneho odberu oboch komodít.

Aj vďaka týmto výsledkom sme pripravení vysporiadať sa s následkami súčasnej koronakrízy, ktorá výrazne narušila plánované spotreby u našich klientov. Radi im pomôžeme reštartovať ich podnikanie aj prostredníctvom nových produktov a služieb, ktoré im prinesú opäť zaujímavé možnosti optimalizácie nákladov na energie. Čoskoro predstavíme prvé z nich, preto vám odporúčame sledovať nás.