Radio, a.s.

Vo Funku vysielame 24/7, dodávka elektriny a náklady na ňu sú pre nás zásadné, preto sme dlhodobo u Elgasu.

Ing. Martina Kyjaci, finančný manažér