FORLIT Slovakia

So spoluprácou s ELGAS-om sme maximálne spokojní. Prešli sme k nim a s novým produktom SPOT sme ušetrili výrazné finančné prostriedky oproti ponuke pôvodného dodávateľa. Naviac sme sa stretli s ústretovým prístupom a okamžitým riešením našich požiadaviek. Získanú úsporu plánujeme investovať do fotovoltaiky, ktorá nám opäť pomôže znížiť náklady. ELGAS môžeme iba odporučiť, je to seriózny partner po všetkých stránkach.

 

Ing. Róbert Belko, finančný riaditeľ

FORLIT Slovakia, a.s.

Výroba výrobkov z papierovej voštiny a lepenky, Fiľakovo