Pri reštarte po pandémii pomôže firmám aj zmena dodávateľa energií

Bratislava, 15. apríla 2021 – Koronakríza výrazne ovplyvnila alebo zmenila organizáciu výroby či prevádzky u 89 % malých a stredne veľkých firiem. Až 38 % z nich muselo svoje prevádzky úplne zavrieť alebo fungovali iba čiastočne. Vyplýva to z prieskumu, ktorú pre energetickú spoločnosť ELGAS realizovala v marci 2021 agentúra MNFORCE. Kvôli zložitej situácii by teraz viac ako tretina firiem od svojho dodávateľa energií očakávala individuálne nastavenie cenovej ponuky a flexibilnejšie zmluvné podmienky v prípade mimoriadnych situácií. Práve to im môže priniesť zmena dodávateľa energií.

Prieskum dopadov koronakrízy na podnikateľov ukázal, že 38 % malých a stredných firiem muselo svoje prevádzky dočasne úplne zavrieť alebo fungujú iba čiastočne. U 33 % výrobná časť funguje bez obmedzení, ale administratíva pracuje z domu. Možnosť, že celá firma funguje iba formou práce na diaľku, uviedlo iba 14 % respondentov.

Zmeny vo fungovaní prevádzky sa prejavili aj v oblasti dodávky energií

Prieskum ukázal, že firmy by od dodávateľa energií do budúcnosti privítali najmä individuálne nastavenie cenovej ponuky (37 %), flexibilnejšie zmluvné podmienky (23 %) a poradenstvo k optimalizácii spotreby energií (20 %),“ približuje očakávania zákazníkov zasiahnutých koronakrízou riaditeľka ELGAS Slovensko Jiřina Hinnerová.

Na druhej strane, neistota spôsobená pandémiou trh „zakonzervovala“, o čom svedčí aj to, že podľa prieskumu väčšina opýtaných firiem o možnosti zmeniť dodávateľa energií pre budúci rok zatiaľ neuvažovala. Takmer polovica z firiem, ktoré uvažujú o zmene dodávateľa, sleduje týmto krokom zníženie nákladov na energie.

Firmy môžu pri rokovaniach s novým dodávateľom dosiahnuť výraznú úsporu nákladov ale aj flexibilnejšie zmluvné podmienky

„Ak malí a strední podnikatelia uvažujú, ako reštartovať svoje podnikanie po uvoľnení pandemických opatrení, vyžiadanie si nezáväznej ponuky od nového dodávateľa im môže dať veľmi konkrétnu predstavu o úsporách aj podmienkach. Pri veľkej spotrebe energií alebo ak sa napríklad rozhodnú pre výhody združenej dodávky plynu aj elektriny od jedného dodávateľa, môže úspora dosiahnuť aj tisíce eur ročne,“ hovorí Jiřina Hinnerová.

Pre spracovanie orientačnej ponuky na dodávku elektriny nie je potrebné, aby malí a strední podnikatelia so spotrebou do 1 GWh ročne poznali presné detaily svojho odberu. Postačí, ak si napríklad  odfotia niektorú zo svojich predchádzajúcich faktúr a na jej základe si nechajú spracovať ponuku pre rok 2022.

Viac ako štvrtina podnikateľov sa flexibilne prispôsobila novým podmienkam na trhu

Za najčastejší negatívny dôsledok už viac ako rok trvajúcej pandémie firmy označili zníženie tržieb – zaznamenalo ho až 48 % opýtaných. Podľa prieskumu sa kríza negatívne prejavila aj v oblasti ľudských zdrojov, kde 27 % firiem muselo reagovať znížením počtu zamestnancov a 21 % skrátením alebo úpravou úväzkov. „O niečo pozitívnejšie vyznieva skutočnosť, že 28 % malých a stredných podnikateľov bolo schopných zareagovať na obmedzenia zmenou alebo rozšírením svojej ponuky služieb, čím sa lepšie prispôsobili novým podmienkam na trhu. To ukazuje nielen ich flexibilitu, ale vytvára priestor pre rýchly reštart ich podnikania aj po uvoľnení opatrení,“ hovorí Jiřina Hinnerová.

Z pohľadu budúcnosti a klimatickej krízy sú veľmi povzbudivé názory malých a stredných firiem na využívanie energií zo zelených zdrojov pri ich podnikaní. Aj napriek zložitej ekonomickej situácii, až 22 % firiem aktívne hľadá možnosti, ako zvýšiť podiel zelených energií na svojej celkovej spotrebe a 7 % firiem si „zelenú“ energiu dokonca čiastočne sama vyrába.

O prieskume

Prieskum pre spoločnosť ELGAS Slovensko zrealizovala agentúra MNFORCE v marci 2021 na vzorke 500 malých a stredne veľkých firiem, ktoré pôsobia v oblasti služieb, potravinárskej výroby, kovovýroby, poľnohospodárstve a inej výroby a služieb.

ELGAS, s. r. o., člen skupiny GGE, obchoduje a dodáva elektrickú energiu a zemný plyn vrátane podporných služieb klientom na slovenskom trhu už od roku 2000. Spoločnosť ELGAS je jedným z významných dodávateľov energií na trhu, pričom v roku 2019 dodala zákazníkom 0,6 TWh elektrickej energie a 3,2 TWh plynu.

Skupina GGE, založená v roku 2007, je s ročnými tržbami na úrovni 300 miliónov eur, jednou z rýchlo rastúcich energetických spoločností v strednej a východnej Európe. Viac ako 20 spoločností patriacich do skupiny GGE zastrešujú celý energetický cyklus – od dodávky paliva pre výrobu energií, cez výrobu a distribúciu energií, prevádzku a údržbu zariadení na výrobu energie. Skupina GGE je aktívna aj na zahraničných trhoch, napríklad v Poľsku, kde od roku 2017 vlastní DUON – jednotku v dodávke skvapalneného zemného plynu.

Od roku 2015 je strategickým investorom v GGE britský investičný fond M&G , ktorý je súčasťou globálnej finančno-poisťovacej skupiny Prudential. Toto strategické partnerstvo prinieslo klientom GGE okrem garancie stability a spoľahlivosti aj finančné zázemie umožňujúce ďalší rast v regióne strednej Európy. Investičný fond Infracapital využíva zdroje spoločnosti M&G Plc, ktorá spravuje aktíva vo výške viac ako 341 miliárd GBP, pričom do Infracapitalu investovala 1,2 miliardy GBP.

Kontakt pre médiá:

Jana Martanovičová
špecialista marketingu
martanovicova@elgas.sk
+421 904 577 938