Prehlásenie spoločnosti k aktuálnej kríze

Vážení zákazníci, vážení obchodní partneri,

spoločnosť ELGAS, k.s. si v plnej miere uvedomuje kritické obdobie, ktorým prechádza celá naša spoločnosť. Vyvíjame maximálne úsilie, aby základné služby, akými sú aj dodávky energií, boli naďalej poskytované spoľahlivo a bez výpadkov.

Sme veľmi úzko zviazaní s dopadmi, ktoré prinášajú rozhodnutia vlády SR na podnikateľské prostredie ale i bežný život ľudí. O to viac si uvedomujeme naliehavosť riešenia dôsledkov krízovej situácie. Nariadené, ale i dobrovoľné uzavretie a obmedzenia vašich prevádzok prinášajú množstvo negatív vrátane významného poklesu príjmov a zhoršenia finančnej likvidity. Rovnako sa táto situácia negatívne prejavuje v znížení či až v existenčnom ohrození príjmov samotných zamestnancov.

Bez ohľadu na mimoriadnu situáciu sme v rámci plnenia našich povinností museli a – naďalej musíme – zaobstarať energie potrebné na pokrytie pôvodne plánovanej spotreby, a to aj napriek tomu, že táto z celoslovenského pohľadu aktuálne prudko poklesla. Zároveň sme tiež nútení riadne a včas uhrádzať distribučným spoločnostiam všetky distribučné poplatky zahrnuté vo faktúrach, ktoré vám vystavujeme, a to aj v prípade, že faktúry z vašej strany nie sú uhradené. Tak ako vy vnímate existenčné riziko pokračovania vášho podnikania, rovnako aj my sme v situácii, keď nás neuhradenie našich záväzkov môže existenčne ohroziť, čo by sa dotklo všetkých našich klientov.

V snahe pomôcť vám nájsť východisko z tejto zložitej situácie a zjednodušiť opätovné naštartovanie vášho biznisu sa budeme snažiť pomôcť vám a riešiť vaše požiadavky na individuálnej úrovni.

Prosíme vás, aby ste vzali do úvahy skutočnosť, že ani pri najlepšej vôli nie je v našich silách vyjsť v ústrety všetkým požiadavkám na predĺženie splatnosti faktúr alebo stanovenie splátkového kalendára. Určite ale budeme pri rozhodovaní zohľadňovať našu doterajšiu spoluprácu, platobnú disciplínu a skutočnosť, či bolo vaše podnikanie priamo dotknuté rozhodnutím vlády o uzavretí vybraných prevádzok v čase krízy.

Všetkým domácnostiam, ktorým dodávame elektrickú energiu a plyn, garantujeme, že od 1. apríla do 30. júna 2020 nebudeme prerušovať dodávky energií z dôvodu neuhradenia faktúr v lehote splatnosti a zároveň odpúšťame účtovanie úroku z omeškania úhrady.

Dovoľujeme si požiadať vás – zákazníkov-podnikateľov, aby ste s nami zostali v kontakte a informovali nás priebežne o zásadných zmenách na vašich prevádzkach, a to najmä čo sa týka uzavretia, výrazného obmedzenia spotreby, ale rovnako tak aj – veríme – pozitívneho reštartovania.

Dbáme o zdravie našich zamestnancov, a preto sme sa rozhodli, že v snahe ochrániť ich pred potenciálnym nakazením sa COVID-19 prechádzame od 10. marca do 14. apríla 2020 na poskytovanie našich služieb z prostredia home office.

Dodávku zazmluvnených energií, ako aj s nimi súvisiacich otázok, môžete aj naďalej pokojne riešiť na telefónnych číslach:

Domácnosti: +421 911 408 797

Podpora podnikateľom: +421 911 389 016

Reklamácie: +421 910 915 355

Pohľadávky: +421 910 480 389

Mail: podpora@elgas.sk

alebo s obchodným manažérom našej spoločnosti.  

Žiadny krízový manuál nehovorí o tom, ako sa môžeme či máme cítiť. Chápeme vaše obavy z budúcnosti, a to ako vo vzťahu k zdraviu vás a vašich najbližších, tak aj z ekonomického prepadu, ktorý sa už dnes začína výrazne prejavovať.

Situácia je kritická, no jedným z jej mála pozitívnych dôsledkov je aj prudký pokles cien energií. Toto je dôležitý moment pre všetkých, ktorí veria v pevné základy svojho podnikania a pozerajú sa do budúcnosti. Ponúka sa vám jedinečná príležitosť ako ušetriť na nákladoch za energie už v tomto i v nasledujúcich rokoch, a to v stovkách až tisícoch eur. Naši obchodníci sú pripravení vypracovať vám ponuky na dodávky, ktoré významným spôsobom znížia vaše náklady, poskytnú vám priestor na opätovnú stabilizáciu vášho biznisu, ako aj dôležitú konkurenčnú výhodu. Kontaktujte nás na ponuky@elgas.sk alebo volajte priamo nášmu obchodnému manažérovi a získajte od nás výnimočne výhodnú ponuku.

Aktívne hľadáme riešenia na minimalizovanie negatívnych dopadov na vás – našich zákazníkov. Spoločne s ostatnými dodávateľmi energií sa snažíme nadviazať dialóg s dôležitými účastníkmi trhu vrátane Ministerstva hospodárstva SR. Boli by sme radi, keby sa našla cesta, ktorá zohľadní vzniknutú situáciu na strane zákazníkov a zároveň objektívne rozloží negatívne dôsledky na jednotlivých zainteresovaných členov celého energetického reťazca.

Ďakujeme vám za pochopenie a ústretovosť. Veríme, že spoločným úsilím sa nám podarí súčasnú krízu čím skôr prekonať.