Poruchové linky

Na koho sa mám obrátiť v prípade poruchy elektromera/plynomera alebo v prípade poruchy dodávky elektriny alebo plynu?

 

Obráťte sa na prevádzkovateľa distribučnej siete elektriny

Stredoslovenská energetika - Distribúcia a.s 0800 159 000
Východoslovenská distribučná a.s. 0800 123 332
Západoslovenská distribučná, a.s. 0800 111 567

 

Obráťte sa na prevádzkovateľa distribučnej siete plynu, ktorý pôsobí pre celú SR

SPP – distribúcia, a.s. 0850 111 727