Podnikový energetik – praktické služby do každej firmy

Malé a stredné firmy obvykle nemajú špecialistu na energie. Vďaka nášmu balíku energetických služieb Podnikový energetik im dokážeme v plnej miere pomôcť s manažmentom energetiky. Od analýzy, cez návrh opatrení až po ich realizáciu. Vždy praktické a rýchle riešenia na odstránenie pokút za distribúciu, identifikáciu nedostatočnej kvality siete či zabezpečenie energetickej certifikácie, revízií alebo miestnych prevádzkových predpisov. 

V prípade záujme vám radi služby predstavíme a pripravíme vám riešenie, ktoré zvýši efektívnosť spotreby energií, zabezpečí potrebnú bezpečnosť a súlad s legislatívou a v konečnom dôsledku zvýši komfort použitia aj obsluhy.