Nový cenník zemného plynu pre nereg. zákazníkov platný od 1. 12. 2021

S účinnosťou od 1. 12. 2021 vydávame nový  Cenník dodávky zemného plynu pre neregulovaných odberateľov – maloodber. Tento nahrádza doposiaľ platný Cenník dodávky zemného plynu pre neregulovaných odberateľov – maloodber platný od 1. 11. 2021.