Nový cenník služieb

S účinnosťou od 20. augusta 2020 vstupuje do platnosti aktualizovaný Cenník externých služieb a výkonov.

Na základe požiadaviek zo strany klientov sme do Cenníka doplnili položky súvisiace s elektronickým spracovaním dát a odstránili nevyužívané služby.

Ceny pri ponechaných položkách zohľadňujú zvýšené náklady na spracovanie, ktoré vstupujú do kalkulácie celkových nákladov. Aktuálny Cenník nájdete na našej web stránke resp. si ho môžete pozrieť tu.

Radi by sme Vás upozornili na možnosť využívať váš elektronický prístup k fakturácii prostredníctvom  Klientskej zóny. Máte tak možnosť získať on-line informácie o stave odpočtu, nameraných hodnotách, fakturácii a úhradách. Tieto informácie si viete kedykoľvek pozrieť, stiahnuť si duplikáty a v prípade záujmu i nahlásiť zmluvné hodnoty odberu. Ak potrebujete vystaviť nové prístupové heslo, kontaktujte nás, prosíme, na podpora@elgas.sk.