Nový cenník elektriny a plynu pre neregulovaných zákazníkov od 1.9.2022

Pretrvávajúci rast cien na komoditných burzách nás vedie k úprave cenníka pre neregulované subjekty s účinnosťou od 1.9.2022 pre elektrinu aj plyn