Nový cenník elektriny a plynu pre neregulované subjekty

S účinnosťou od 15.1.2022 vydávame nový cenník elektriny a plynu pre neregulované subjekty