Nový cenník elektriny a plynu pre neregulované subjekty

S účinnosťou od 1.6.2022 vydávame nový cenník elektriny a plynu pre neregulované subjekty. S ohľadom na vývoj na trhu znižujeme ceny ako elektriny (až o 40 eur s výnimkou verejného osvetlenia), tak aj plynu (24 eur).