Nový cenník elektriny a plynu pre neregulované subjekty

S účinnosťou od 1.4.2022 vydávame nový cenník elektriny a plynu pre neregulované subjekty