Nový cenník elektriny a plynu pre domácnosti

S účinnosťou od 1. 1. 2022 platí nový cenník elektriny a plynu pre domácnosti.