Nový cenník elektrickej energie pre nereg. zákazníkov platný od 1. 12. 2021

S účinnosťou od 1. 12. 2021 vydávame nový  Cenník dodávky elektriny pre neregulovaných odberateľov – maloodber. Tento nahrádza doposiaľ platný Cenník dodávky elektriny pre veľké podniky (neregulovaní klienti) platný od 1. 1. 2019.