Nové ceny zemného plynu na rok 2021

Na základe Rozhodnutia ÚRSO zo dňa 7. 10. 2020 pristupujeme k zníženiu cien za dodávky zemného plynu o 5,1 eura za dodanú MWh a to pre domácnosti aj malé podniky. Nové cenníky sú účinné od 1. januára 2021.

Nový cenník pre domácnosti

Nový cenník pre malé podniky