Meníme právnu formu

Od 1. 1. 2021 prichádza k zmene právnej formy našej spoločnosti z komanditnej spoločnosti na spoločnosť s ručením obmedzeným – ELGAS, s. r. o. Táto zmena nevyžaduje zmeny v zmluvných vzťahoch, prosíme vás len o aktualizáciu vo vašich adresároch.

Podrobnosti nájdete v prílohe v slovenskom prípadne anglickom jazyku.

Ďakujeme za pochopenie.