Overenie IČO

Táto stránka je určená výlučne obchodným partnerom spoločnosti ELGAS, s.r.o. a slúži na overenie existencie vzťahu so zákazníkom, identifikovaným jeho IČO.

Výsledok nie je možné v súčasnosti interpretovať so 100% istotou, akékoľvek otázky resp. interpretácie vám zodpovie Katarína Krčová krcova@elgas.sk.