ELGAS najlepší alternatívny dodávateľ energií v r. 2020

V rebríčku spoločnosti TREND Dodávatelia elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu zo 17. 6. 2020 sa naša spoločnosť ELGAS umiestnila na skvelom 8. mieste ako najlepšia spomedzi alternatívnych dodávateľov energií. Ďakujeme všetkým naším klientom a partnerom za dôveru.