Elgas patrí medzi najúspešnejších dodávateľov elektriny a plynu na Slovensku

ELGAS si za dodávky energií i celkové hospodárenie v minulom roku pripísal niekoľko skvelých čísiel. Tradičný rebríček ročenky TREND TOP vo finančníctve z júna 2020, vyhodnotil spoločnosť ELGAS  ako 8.  v kategórii dodávatelia elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu. Stali sme sa tak najúspešnejším alternatívnym dodávateľ energií na Slovensku za rok 2019.

Minulý týždeň Úrad pre reguláciu sieťových odvetví zverejnil na svojej webstránke pravidelnú Výročnú správu. V oblasti plynárenstva je zrejmé, Slovenský plynárenský priemysel síce stále dominuje, ale svoj podiel na trhu postupne stráca. Zákazníci prechádzajú k alternatívnym dodávateľom, kde ELGAS patrí spolu s  innogy Slovensko a MET Slovakia k najsilnejším konkurentom tradičného dodávateľa plynu na Slovensku.

 

Štvrtý najväčší podiel na trhu medzi dodávateľmi plynu

V celkovej dodávke zemného plynu koncovým odberateľom ELGAS s podielom 6,3%  získal štvrtý najväčší podiel na trhu. V pozadí tohoto výsledku je fakt, že Elgas je rovnako štvrtým najsilnejším dodávateľom v segmente dodávok priemyselným odberateľom, kde jeho trhový podiel predstavuje až 8,8%. Táto skupina zákazníkov pritom reprezentuje viac ako polovicu spotreby zemného plynu na Slovensku (55,5 %), domácnosti spotrebujú 27,5 % a malý a stredný odber firiem tvorí 17 % podiel spotreby. 

 

Nárast objemu predaja elektriny

Keďže ÚRSO na rozdiel od domácností a malých firiem nezverejnil za posledné dva roky údaje o trhových podieloch jednotlivých dodávateľov na dodávke elektriny, nie je možné analyzovať vývoj z hľadiska trhových podielov jednotlivých hráčov.  Dá sa ale predpokladať, že vzhľadom k stagnujúcej spotrebe elektriny v rozmedzí rokov 2018 a 2019 a miernemu nárastu objemu predaja elektriny našou spoločnosťou, je zachované naše status quo. Podľa údajov za rok 2017  zabezpečujú takmer polovicu dodávky tradiční dodávatelia elektriny na Slovensku – ZSE EnergiaSSE a VSE a druhú polovicu dodávky veľkoodberateľom poskytujú alternatívni dodávatelia elektriny na Slovensku.
 

Chceme zvyšovať spokojnosti našich zákazníkov

ELGASu sa tak so svojím zameraním na trh neregulovaných zákazníkov darí udržať si svoje pozície. Teší nás, že mnohí naši klienti sa rozhodli využívať naše služby nepretržite už niekoľko rokov a naše snahy aj v budúcnosti budú smerovať k zvyšovaniu spokojnosti našich zákazníkov a to aj prostredníctvom nových služieb a produktov, ktoré im prinesú benefity funkčne viazané priamo na dodávku a spotrebu energií.