ZP_20230XXXXX-4

Doplňujúce informácie pre odberateľa s dôležitými kontaktnými údajmi