ZP_20230XXXXX-3

Predstavuje sumár fakturovaných položiek za skutočne odobratý zemný plyn za jednotlivé zložky ceny zemného plynu: za komoditu, za fixné poplatky, za distribučné poplatky a samostatne vyčíslenú spotrebnú daň. Všetky sumy sú uvedené v EUR bez DPH.