EE_20230YYYYY-4

Doplňujúce informácie pre odberateľa s dôležitými kontaktnými údajmi.