EE_20230YYYYY-3

Predstavuje sumár fakturovaných položiek za skutočne odobratú elektrinu za jednotlivé zložky ceny elektriny: za komoditu, za fixné poplatky, za distribučné poplatky a samostatne vyčíslenú spotrebnú daň. Všetky sumy sú uvedené v EUR bez DPH.