Slovenské energetické strojárne a.s.

Pre nás je najdôležitejšie, že Elgas robí maximum pre udržanie stabilných cien energií.