PPS Group a.s.

Vo výrobe sa musíte vedieť spoľahnúť na svojich dodávateľov. Energie sú obzvlášť kľúčové. S Elgasom sme roky spokojní.