KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group

Na Elgas je spoľahnutie, ich prístup je profesionálny a odborný. Pre nás jasná voľba.

Ing. Viera Gaťová, nákupca