Fine Bakery

Výhodné ceny a dodávka elektriny aj plynu bez starostí. To je pre mňa ELGAS už niekoľko rokov. Všetko funguje a ja sa môžem naplno venovať našej výrobe v pekárni.

Karol Kirschner, majiteľ pekárne v Bratislave