BYTTHERM s.r.o.

Aj vďaka Elgasu vieme udržať stabilné ceny tepla pre našich odberateľov. Sme spokojným zákazníkom Elgasu.

Ing. Bohumil Boďo, ekonomický námestník