Optimalizácia distribučných nákladov

Vďaka zmluve o združenej dodávke naša faktúra obsahuje platbu za všetky poplatky účtované distribučnou spoločnosťou na vaše odberné miesto a zároveň aj platbu za dodanú elektrickú energiu. Celková suma za distribúciu môže v závislosti od typu podnikania tvoriť až 50 % z celkovej faktúry za elektrickú energiu, preto určite stojí za zamyslenie, či tu neexistuje priestor na zníženie tejto časti faktúry. Z hľadiska poplatkov je dôležité si uvedomiť, že medzi nimi sú také, ktorých výšku viete ovplyvniť ako napríklad:

  • maximálna rezervovaná kapacita – je obvykle zmluvne dohodnutá maximálna hodnota výkonu, ktorú technicky možno odoberať z distribučnej sústavy, resp. ampérická hodnota ističa,
  • rezervovaná kapacita – na úrovni VVN a VN je zmluvne dojednaná stredná hodnota štvrťhodinového činného výkonu na obdobie mesiaca, kvartálu alebo roku; táto hodnota by mala byť vždy nižšia ako maximálna rezervovaná kapacita,
  • účinník – ktorý vyjadruje pomer medzi činnou a jalovou energiou nameranou v odbernom mieste; problém nadmernej spotreby alebo dodávky jalovej energie možno riešiť napríklad prostredníctvom správne navrhnutého kompenzátora.

Prekročenie hodnôt vybraných parametrov distribúcie má za následok pokuty, resp. príplatky za nedodržanie, ktorých výška môže ročne dosiahnuť aj niekoľko tisíc eur.

Ak chcete vedieť, ako na tom ste, radi vám pomôžeme nájsť optimálne riešenie pre každé vaše odberné miesto. Vďaka dôkladnej analýze nameraných hodnôt vám vieme jednorazovo alebo aj pravidelne (každý mesiac) identifikovať možnosti úspor a navrhnúť vhodné opatrenia na elimináciu vysokých nákladov na distribúciu.

V prípade záujmu o túto službu, vás prosíme, vyplňte formulár a my sa vám ozveme. Ďakujeme.

Kontaktný formulár

V prípade záujmu, prosíme, vyplňte formulár alebo píšte na podpora@elgas.sk.

Odoslaním kontaktného formulára súhlasím so spracovaním osobných údajov.