Čo získam, ak budem mať Podnikového energetika od ELGASu?

S Podnikovým energetikom získate:

  • možnosti úspor a finančných prostriedkov na platbe FA – analyzovanie hodnoty objednanej kapacity (RK, MRK),
  • možnosti úspor nákladov za odber energie pri odbere elektriny – overenie potreby ampérickej hodnoty hlavného ističa,

Pozn: platba za istič je nastavená u jednotlivých Distribučných spoločností (DS) rôzne - podľa zaradenia do tarify resp. len podľa hodnoty ističa. V zmysle cenníkov DS je možné dohodnúť u Odberného miesta s meraním výkonu (meranie A resp. B) na NN úrovni nižšiu hodnotu RK v Ampéroch bez nutnosti zníženia hodnoty hlavného ističa  (fyzickej výmeny)