Čo je energetický audit?

Čo je energetický audit?

Cieľom je úspora primárnej energie a emisií a tým pádom aj úspora za náklady za energie.

  • Obhliadka objektu – zhodnotenie stavu
  • Zhodnotenie súčasných faktúr za energie, ekonomicky – technická analýza
  • Vypracovanie energetického auditu pre súčasný stav
  • Návrh najvhodnejších opatrení
  • Vyhodnotenie a porovnanie pôvodného stavu s novými návrhmi riešenia optimalizácie