Ako prebieha optimalizácia distribučných poplatkov

  1. Zhodnotenie súčasného stavu distribučných poplatkov na základe zmluvných a meraných hodnôt na Odbernom mieste klienta – VYHOTOVÍME PÍSOMNÚ SPRÁVU PRE KLIENTA
  2. Proces optimalizácie distribučných poplatkov na základe zmluvných a meraných hodnôt Odbernom mieste klienta – VYHOTOVÍME PÍSOMNÚ SPRÁVU PRE KLIENTA
    • Základná - zjednodušená optimalizácia poplatkov - sledovanie položiek na faktúre.
    • Rozšírená optimalizácia poplatkov
  3. Návrh možností úspor optimalizácie distribučných poplatkov na základe zmluvných a meraných hodnôt na Odbernom mieste klienta – VYHOTOVÍME PÍSOMNÚ SPRÁVU PRE KLIENTA
  4. Návrh a zabezpečenie aplikácií na vykonanie optimalizácie distribučných poplatkov na základe zmluvných a meraných hodnôt na Odbernom mieste klienta – VYHOTOVÍME PÍSOMNÚ SPRÁVU PRE KLIENTA
  5. Realizácia úspor zo strany ELGAS na základe návrhu úspor optimalizácie distribučných poplatkov na základe zmluvných a meraných hodnôt na Odbernom mieste klienta – po písomnom odsúhlasení zo strany klienta