Zmena dodávateľa elektriny a plynu

Zmena dodávateľa elektriny a plynu je s Elgasom naozaj lákavá! Našim zákazníkom ponúkame nielen nižšie ceny plynu a elektriny. Poskytneme im aj kvalitné služby a individuálne riešenia presne podľa ich potreby. Vďaka komplexnému prístupu a správnej optimalizácii energetickej spotreby sme našim spokojným zákazníkom znížili náklady na energie. Dodávame plyn a elektrinu významným spoločnostiam z priemyslu, poľnohospodárstva, ako aj mestám, miestnymsamosprávam, nemocniciam či školám.

>>Zmluva

>>Príloha č.1 - Zoznam a špecifikácia ďalších odberných miest odberateľa

>>PLNOMOCENSTVO (pre úkony spojené s procesom zmeny dodávateľa elektriny a/alebo plynu)

>>Certifikát SKQS

Kontaktný formulár

Mám záujem o:  elektrinu plyn oboje


Predpokladaná ročná spotreba energie

  • 620 GWh
    Dodanej elektriny ročne
  • 2400 GWh
    Dodaného plynu ročne
  •