Vízia a poslanie ELGAS

Víziou našej spoločnosti je byť silným a spoľahlivým partnerom pre našich zákazníkov. Preto vynakladáme veľké úsilie v snahe poskytnúť služby na najvyššej úrovni. Neustále prinášame nové riešenia, ktorých účelom je úspora energií a spokojnosť našich zákazníkov.

Vízia spoločnosti ELGAS

 • byť silným a spoľahlivým slovenským partnerom pre našich zákazníkov,
 • udržať si postavenie medzi tromi najväčšími dodávateľmi plynu na Slovensku,
 • neustále prinášať nové riešenia, ktorých cieľom je úspora energií,
 • konkurenčných dodávateľov energií vnímať ako výzvu byť lepší,
 • zvyšovať kvalitu našich služieb tak, aby naše komodity a s nimi súvisiace služby  boli stále na vyššej úrovni
 • vynakladať úsilie za účelom bezpečnej dodávky energií a s ňou súvisiacich služieb na najvyššej úrovni.

 

Ako úspešný dodávateľ energií plánujeme aj v najbližších rokoch pokračovať v expanzii našej spoločnosti nielen na Slovensku, ale aj do okolitých krajín. Elgas v súčasnosti pôsobí nielen na Slovensku, ale aj v Maďarsku, Českej republikePoľsku. Každoročne zvyšujeme počty našich zákazníkov, ako aj objemov dodaného plynu a elektriny. Našim dlhodobým cieľom je upevniť si pozíciu medzi najväčšími dodávateľmi energií na trhu, a zároveň zostať dostatočne flexibilní.


 

Záleží nám na životnom prostredí a uvedomujeme si našu zodpovednosť za jeho ochranu. Myslíme ekologicky a snažíme sa zvyšovať podiel Zelenej energie. Aj preto sme sa rozhodli pre politiku integrovaného manažérstva.

Politika integrovaného manažérstva

 

 • 620 GWh
  Dodanej elektriny ročne
 • 2400 GWh
  Dodaného plynu ročne