Samoodpočet plynomeru pre firmy a organizácie

Názov firmy* :

IČO* :

Adresa odberného miesta* :

POD kód* :


Stav plynomeru :

Alebo

Stav prepočítavača :


Váš email * :

Váše telefónne číslo * :

Dátum odpočtu * :

Číslo odpočtového miesta * :