Poruchové linky

Plyn

Elektrina

Celá Slovenská republika
(SPP – distribúcia, a.s.)0850 111 727
 Západné Slovensko
(ZSE Distribúcia, a.s.)0800 111 567 (nonstop)
 Stredné Slovensko
(Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s.)0800 159 000 (nonstop)
 Východné Slovensko
(Východoslovenská distribučná, a.s.)0800 123 332 (nonstop)