Klientský infoservis

Zistite informácie o plánovaných odstávkach plynu a elektriny Vášho odberného miesta:
Komodita Distribútor Link na distribútora
Plyn SPP-D spp-distribucia.sk
Elektrina ZSD www.zsdis.sk
Elektrina SSE-D www.sse-d.sk
Elektrina VSDS www.vsds.sk