Dotazník

Vážený klient,

v snahe neustále zlepšovať kvalitu našich služieb by sme Vás radi poprosili o vyplnenie tohto dotazníka. Jeho vyplnenie Vám nezaberie viac ako 5 minút.
Vyplňte prosím nasledujúce otázky, ako ste boli spokojný/nespokojný s poskytnutými službami a dodaným produktom od našej firmy.

Stupnica je nasledovná:

1 – boli ste spokojný, bez výhrad

2 – viac spokojný ako nespokojný

3 – viac nespokojný ako spokojný

4 – nespokojný


 

1. Boli ste spokojný s termínmi plnenia našich služieb ?

a. Ponukové konanie
1 2 3 4 

b. Uzavretie zmluvy
1 2 3 4 

c. Vystavenie záloh/faktúr
1 2 3 4 


2. Boli ste spokojný s prístupom obchodníka

Meno obchodníka
1 2 3 4 


3. Boli ste spokojný s kvalitou výsledného produktu a poskytnutých služieb?

1 2 3 4 


4. Boli ste spokojný s cenou?

1 2 3 4 


5. S kým z našej firmy komunikujete najviac?


6. Ako ste sa dozvedeli o spoločnosti Elgas, s r.o.?


7. Odporúčali by ste obchodnú spoluprácu so spoločnosťou Elgas, s.r.o. svojim známym, resp. iným obchodným partnerom?


Ďakujeme za Váš čas. Informácie, ktoré ste nám poskytli, sú pre nás skutočne cenné a veríme, že nám pomôžu k zdokonaleniu nášho portfólia a služieb.